12 Вересня, 2023

Військовий облік жінок в Україні

З 1 жовтня 2023 року в Україні розпочнеться процедура постановки жінок від 18 до 60 років на військовий облік. Але це не мобілізація.

З 26 жовтня 2022 року діє Закон України «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних» від 07 жовтня 2022 року щодо добровільності військового обліку жінок.

Цим нормативно-правовим актом внесено зміни у частину 11 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» і остання відтепер має такий зміст.

Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули МЕДИЧНУ або ФАРМАЦЕВТИЧНУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, підлягають ВЗЯТТЮ НА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК військовозобов’язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, КРІМ ЗАЗНАЧЕНИХ В АБЗАЦІ ПЕРШОМУ ЦІЄЇ ЧАСТИНИ, беруться на військовий облік військовозобов’язаних ЗА ЇХ БАЖАННЯМ.

Тобто мова йде лише про військовий облік, не про мобілізацію, а про обов’язок стати на облік тим, хто в принципі на ньому й мав бути — фармацевтам і медикам.

Що означає для жінок взяття на військовий облік?

Це означає, що жінка стає військовозобов’язаною та перебуває в запасі Збройних Сил України.

Жінки можуть стати на військовий облік виключно за власним бажанням, а подальша мобілізація та обов’язковий військовий облік для жінок починається від 2026 року. Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF…)

Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року (абзац 1 пункту 51 Порядку).

Отже, до початку 2027 року жінки, що мають медичну або фармацевтичну освіту, можуть працевлаштуватися БЕЗ військового квитка.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних ЗА ЇХ БАЖАННЯМ на загальних засадах, визначених цим Порядком (абзац 4 пункту 51 Порядку).